Tietosuoja

Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Matias Holmström

Y-tunnus: 3114120-1

hanaa@sleigh.fi


Rekisterin tarkoitus ja sisältö

Sleigh:n asiakastietojen säilyttäminen ja ylläpito. Perusteena tietojen säilyttämiselle ja käsittelylle on Henkilötietolaki (523/99) 10 §ja Euroopan Unionin (EU) tietosuoja-asetus. Asiakkaasta tallennetaan yhteystiedot (nimi, sähköposti ja/tai puhelinnumero). Yritysasiakkaista tallennetaan lisäksi Y-tunnus laskutusta ja kirjanpitoa varten.


Tietojen lähde

Rekisterin pitäjä tallentaa asiakkaan ilmoittamat yhteystiedot rekisteriin.


Tietojen käsittely

Henkilötietoja ei julkisteta, ei siirretä muihin maihin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaasta vai niitä tunniste- ja yhteystietoja, jotka ovat välttämättömiä palvelusopimuksen täyttämiseksi. Asiakasta ei profiloida tietojen perusteella.


Tietojen säilyttäminen ja turvallisuus

Tietoja säilytetään tallennusjärjestelmässä ja kirjanpidossa seitsemän (7) vuoden ajan. Tiedot poistetaan tarvittaessa aiemmin asiakkaan pyynnöstä tai mikäli peruste niiden säilyttämiselle loppuu. Tietoja säilytetään vastuullisesti ja tietoturva huomioiden.

Tietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Tietoja käsittelee vain rekisterin ylläpitäjä. Asiakkaan tietoja vastaanottaa rekisterinpitäjä ja asiakas itse esim. sähköpostikeskustelussa.

Asiakkaalla on oikeus:

- tarkastaa ja oikaista itseään koskevia tietoja

- rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä

- tehdä valitus viranomaiselle

- vaatia tietojensa poistamista rekisteristä, mikäli rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteistä velvollisuutta tietojen säilyttämiseen.

Ehtojen hyväksyminen ja päivittäminen

Asiakas hyväksyy tämän selosteen lähettäessään tietonsa Rekisterin pitäjälle. Rekisterin pitäjä pidättää oikeuden päivittää ehdot ja sitoutuu julkaisemaan päivitetyt tiedot tässä selosteessa.